Emre
Et ve Kemik Unu

Kesilmiş veya ölmüş hayvanların gövdeleri olduğu gibi veya bazı kısımları alındıktan sonra, belli usullerle pişirilerek preslenir. Yağları alındıktan sonra öğütülmesi ile elde edilir. Buürünün hammaddesi içinde kıl, boynuz, tırnak ve deri kalıntıları ile mide içeriği ve gübre bulunmaz. Uygun teknoloji ile elde edilen et-kemik ununun rengi altın sarısı ile kahverengi arasında , kokusu pişmiş et kokusundadır.

Et-kemik ununun besin madde içeriği uygulanan teknolojiye bağlı olarak değişim gösterir. Aşırı derecede pişirme lezzet ve kaliteyi olumsuz yönde etkiler. Aynı zamanda et-kemik ununun kalitesi üzerine hammaddedeki kemik oranı da etkilidir. Kemik oranına bağlı olarak fosfor miktarı ve hamprotein değişim gösterir. Et-kemik ununda fosfor %2.4-6.4 arasında, hamprotein ise %35-55 arasında olabilir. Diğer yandan et-kemik ununda hamyağ düzeyinin yüksek olması istenmez, çünkü hayvanların yem tüketimini kısıtlar ve kolayca acılaşarak yemin kalitesini etkiler.

Et-kemik unu üretiminde kullanılan hammaddeler, nihai ürünün besin içeriğini doğrudan etkiler. Hammadde olarak kullanılan kemik miktarı da, artan kemik miktarı ile kolojen dokusunun da artması nedeniyle protein ve aminoasit düzeyini etkiler. Kollojene kıyasla daha üstün bir aminoasit profiline sahip olan küresel (globüler) proteinler daha çok iç organlar ve kas dokusunda bulunur.

Et-kemik unu protein kaynağı olarak kullanılmasının yanında kalsiyum ve fosforca da zengin olduğundan bu ihtiyaçların karşılanmasında da kullanılabilir. Etkemik unu proteininin biyolojik değeri et unundan daha düşük olup, aminoasit içeriği kullanılan hammaddeye bağlıdır. Et unu kadar lisin ihtiva edebilmekle beraber, hayvanlar tarafından yararlanılabilen kısmı önemli derecede düşüktür (Akyıldız, 1983). Aynı zamanda et-kemik unları vitamin B12, riboflavin, niasin ve kolin bakımından zengin olup kanatlı yemlerine protein ve mineral hammadde kaynağı olarak %3-7 düzeyinde rahatlıkla katılabilir.Analitik Bileşenler
Et ve Kemik Unu